نیسان بارتهران
» شعبه های باربری تهران » نیسان بارتهران، نیسان بار تهران

نیسان بارتهران، نیسان بار تهران

نیسان بارتهران، نیسان بار تهران

نیسان بارتهران زیر مجموعه ی اتوبار و باربری مالمون تهران با پوشش ۲۴ ساعته و تمام مناطق تهران.

نیسان بارتهران

از جمله مناطق و محله های تحت پوشش نیسان بارتهران

تلفن های تماس نیسان بارتهران

همراه: ۰۹۱۲۰۹۲۵۵۹۸

غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۱

غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۸

نیسان بار منطقه ۱؛
نیسان بارامامزاده قاسم، نیسان بارتجریش، نیسان بارجماران، نیسان بارچیذر، نیسان باردارآباد، نیسان باردربند، نیسان بارازگل، نیسان باراقدسیه، نیسان بارالهيه، شماره نیسان بار الهيه، نیسان بار اوین، نیسان بارباغ فردوس.

شماره نیسان باراوین

نیسان بار منطقه ۲؛
نیسان بارشهرک مخابرات، نیسان بارشهرآرا، نیسان بارصادقیه، نیسان بارطرشت، نیسان باربرق آلستوم، نیسان بارتهران ویلا، نیسان بارستارخان، شماره نیسان بارشهرک غرب تهران، نیسان بارسعادت آباد، نیسان بارشهرک غرب.

شماره نیسان بارتجریش

نیسان بار منطقه ۳؛
نیسان باراختیاریه، نیسان باربری پاسداران، نیسان باردروس، نیسان باردولت، نیسان باردیباجی، نیسان بارجردن – نیسان بار ولیعصر.

نیسان بارشهرک غرب

نیسان بار منطقه ۴؛
نیسان باربلوار پروین، نیسان بارتهران پارس، نیسان بارحکیمیه، نیسان بارسراج، نیسان بارشمس آباد – نیسان بارمجیدیه، نیسان بارشمیران نو، نیسان بارعلم و صنعت.

نیسان بار منطقه ۵؛
نیسان بارآيت الله كاشانی، نیسان باراشرفی اصفهانی، نیسان بارباغ فیض، نیسان باربلوار فردوس، نیسان بار پونک، نیسان بارجنت آباد، نیسان بارحصارک، نیسان بارسازمان برنامه، نیسان بارشاهین، نیسان بارشهران، نیسان بارشهرزيبا، نیسان بارشهرک آپادانا.

نیسان بارتهران
نیسان بارتهران

شماره نیسان بارپاسداران

نیسان بارشمال تهران

نیسان بار منطقه ۶؛
نیسان بارآرژانتین، نیسان بارساعی، نیسان بارامیرآباد، نیسان بارایرانشهر، نیسان باربهجت آباد، نیسان بارپارک لاله، نیسان بارجنت – رفتگر، نیسان بارجمالزاده، نیسان باردانشگاه تهران، نیسان بارشریعتی، نیسان بارشیراز، نیسان بارعباس آباد، نیسان بارفاطمی.

نیسان بار منطقه ۷؛
نیسان باراجاره دار، نیسان بارارامنه، نیسان بارامجدیه – خاقانی، نیسان بارباغ صبا، نیسان بارسهروردی، نیسان باربهار، نیسان بارحشمتیه، نیسان بارخواجه نصیر – حقوقی، نیسان باردبستان – مجیدیه، نیسان بارسبلان.

شماره نیسان بارولیعصر

نیسان بار منطقه ۸ هشت؛
نیسان بارتسلیحات، نیسان بارتهران پارس، نیسان باردردشت، نیسان بارزرکش، نیسان بارفدک.

نیسان بار منطقه ۹؛
نیسان باراستاد معین، نیسان بارامامزاده عبدالله، نیسان باردکتر هوشیار، نیسان بارسرآسیاب مهرآباد، نیسان بارشمشیری، نیسان بارشهید دستغیب.

نیسان بارپونک

نیسان بار منطقه ۱۰؛
نیسان باربریانک، نیسان بارجی – شبیری، نیسان بارجیحون، نیسان باردامپزشكی، نیسان باررودکی، نیسان بارزنجان.

نیسان بارغرب تهران

نیسان بار منطقه ۱۱؛
نیسان بارآذربایجان، نیسان بارآگاهی، نیسان باراسکندری، نیسان بارامیریه، نیسان بارانبارنفت، نیسان بارجمالزاده – حشمت الدوله، نیسان بارجمهوری، نیسان بارخرمشهر، نیسان بارراه آهن.

نیسان بارشهرک راه آهن

نیسان بارتهران، نیسان بار تمام مناطق تهران

وانت بار تهران
وانت بار تهران

نیسان بار منطقه ۱۲؛
نیسان بارآبشار، نیسان بارارگ، نیسان بارپامنار، نیسان بارامامزاده یحیی، نیسان بارایران، نیسان باربازار، نیسان باربهارستان.

نیسان بار منطقه ۱۳؛
نیسان بارآشتیانی، نیسان بارامامت، نیسان بارپیروزی، نیسان بارتهران نو، نیسان بارحافظیه، نیسان باردهقان، نیسان بارزاهد گیلانی، نیسان بارزینبیه.

نیسان بار منطقه ۱۴؛
نیسان بار۱۳ آبان، نیسان بارآهنگ، نیسان بارآهنگران، نیسان بارابوذر، نیسان باربروجردی، نیسان بارپرستار، نیسان بارپیروزی، نیسان بارتاکسیرانی، نیسان بارجابری، نیسان بارجوادیه، نیسان بارچهارصد دستگاه، نیسان بارخاوران.

نیسان بار منطقه ۱۵؛
نیسان بارابوذر، نیسان باراتابک، نیسان باراسلام آباد – والفجر، نیسان بارافسریه، نیسان باربروجردی – دهقان، نیسان بارشوش، نیسان بارشهرک رضویه، نیسان بارکیانشهر.

نیسان بارمرزداران، نیسان بار مرزداران

نیسان بارجنوب تهران

نیسان بار منطقه ۱۶؛
نیسان بارباغ آذری، نیسان بارتختی، نیسان بارجوادیه، نیسان بارخزانه، نیسان بارشهرک بعثت، نیسان بارعلی آباد، نیسان بارنازی آباد، نیسان باریاخچی آباد.

نیسان بارارزان تهران، نیسان بار ارزان تهران

نیسان بار منطقه ۱۷؛

نیسان بارابوذر، نیسان بارامامزاده حسن، نیسان بارباغ خزانه، نیسان باربلور سازی، نیسان بارجلیلی، نیسان بارزمزم، نیسان بارزهتابی، نیسان بارفلاح.

نیسان بار منطقه ۱۸؛
نیسان بار۱۷ شهریور، نیسان باربهداشت، نیسان بارتولیددارو، نیسان بارحسینی – فردوس، نیسان بارخلیج فارس، نیسان بارشادآباد، نیسان بارشمس آباد، نیسان بارشهرک امام خمینی.

نیسان بار منطقه ۱۹؛
نیسان باراسفندیاری و بستان، نیسان باراسماعیل آباد، نیسان باربوستان ولایت، نیسان باربهمنیار، نیسان بارخانی آباد، نیسان باردولتخواه.

نیسان بارتهران
نیسان بارتهران

نیسان بارشرق تهران

نیسان بار منطقه ۲۰؛
نیسان بار۱۳ آبان، نیسان بارابن بابویه، نیسان باراستخر، نیسان باراقدسیه، نیسان بارباروت کوبی، نیسان بارتقی آباد، نیسان بارجوانمرد، نیسان بارقصاب، نیسان بارحمزه آباد، نیسان باردولت آباد، نیسان باردیلمان، نیسان بارسرتخت.

نیسان بار منطقه ۲۱؛
نیسان بارباشگاه نفت، نیسان بارتهرانسر، نیسان بارچیتگر، نیسان بارشهرک آزادی، نیسان بارشهرک استقلال، نیسان بارشهرک پاسداران، نیسان بارشهرک دانشگاه تهران، نیسان بارشهرک دریا.

نیسان بار منطقه ۲۲؛
نیسان بارآزاد شهر – پیکان شهر، نیسان باردهکده المپیک، نیسان بارزیبادشت، نیسان بارشهرک دژبان، نیسان بارشهرک شهیدباقری.

ادمین سایت

دیدگاه


  1. افسانه گفت:

    سلام میشه لطفا هزینه های هاشون رو هم بگذارید ممنون میشم.

  2. anar گفت:

    ما انجام وظیفه کردیم دوست بزرگوار

  3. محمد گفت:

    سلام واقعا از باربری مالمون بار ممنونم بخاطر تمام زحمت هایی که برای من و خانواده م کشیدند.