نوشته‌ها

اسباب کشی آسان

اسباب کشی آسان

اسباب کشی آسان منزل تهران یک ضرب المثل بریتانیایی هست که میگه سه بار اسباب کشی آسان به اندازه یک آتش سوزی به شما ضررمیرساند. اسباب کشی به خودی خود ماهیتی سنگین و کسل کننده و حتی رنج آور می باشد. اما باید چکار کرد؟ آیا از آن گریزی هست؟ بای…