» مقالات » همه چیز در رابطه با بیمه باربری و شرایط آن

همه چیز در رابطه با بیمه باربری و شرایط آن

امروزه باربری تخصصی شده و مراکز خدماتی زیادی در زمینه اسباب کشی مشغول ارائه خدمات هستند. یکی از سیاست های استراتژیک باربری های معتبر بیمه بار و ارائه خدمات بیمه ای است. این سیاسی راهبردی به مشتری این امکان را می دهد که با خیالی آسوده و فارغ از هر گونه نگرانی ،به پرسنل اتوبار اعتماد کند و اثاثیه محبوب خود را برای جا به جایی و حمل و نقل به آنها بسپارد. برای آگاهی از این سیاست استراتژیک و کاربردی ، با ما باشید و از همه چیز در رابطه با بیمه باربری و شرایط آن اطلاع حاصل نمایید.

بیمه باربری

بیمه باربری و حمل و انتقال کالا به سه روش دریایی ، زمینی و هوایی ، نوعی حمایت مالی از کالای قابل حمل است که بیمه ذینفع ( مالک کالا) مبلغی را به موئسسه بیمه گر پرداخت می نماید. در ازای مبلغ دریافتی ، موسسه بیمه گر نیز متعهد می شود ، خسارت ناسی از حوادث احتمالی غیر مترقبه را از نظر مالی جبران نماید. اندازه و مقدار مبلغ جبرانی بر اساس نوع قرارداد بیمه ای مشخص می شود.

تاریخچه بیمه باربری

بیمه باربری نیز همچون ؛ هر پیدیده اجتماعی دیگر ، در طول زمان سیر تکاملی خود را پیموده و به شکل امروزی آن درآمده است. ریشه بیمه باربری از موئسسات بیمه لندن منشعب شده و به سایر نقاط جهان گسترش یافته است.

انواع قراردادهای بیمه ای

بیمه باربری با شرط تلف کامل کالا

در این نوع بیمه ، هزینه تلفات کلی کالا ناشی از؛ آتش سوزی ، غرق یا نابود شدن به شرطی که هزینه تعمیر و بازسازی بیش از هزینه کالا باشد ، به صورت کامل به صاحب کالا پرداخت می شود.

بیمه باربری  با شرایط   C

 • در این نوع قرارداد بیمه ای خطرات زیر تحت پوشش قرار می گیرد.
 • آتش سوزی
 • انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن
 • غرق یا وازگونی کشتی و شناور شدن گالا
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک شدن وزن کشتی

بیمه باربری  با شرایط   B

در این نوع قرارداد بیمه ، همه موارد ذکر شده در بیمه با شرط  C ، خسارت ناشی ازحوادث دیگر که در ادامه امده است ، نیز تحت حمایت قرار می گیرد. در بیمه های با شرایط نوع B  مبلغی از مبلغ قابل پرداخت به مشتری به عنوان مبلغ فرانشیز کسر می گردد.

 • زلزله ، اتش فشان ، سائقه ،
 • ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به داخل وسیله نقلیه و شناور شدن بار
 • تلف کامل هر بسته از کالا ، ضمن بارگیری یا تخلیه بار
 • هر گونه زیان وارده ناشی از ؛ عدم تحویل ، پارگی ، سائیدگی ، خط و خراش برداشتن ، روغن زدگی ، آب دیدگی ، زنگ زدگی ، گج شدن و ضربه دیدن بر اثر فروپاشی سایر کالاها بر روی آن

بیمه باربری  با شرایط  A

این نوع قرارداد بیمه ای کامل ترین نوع قرارداد است. در قراردادهای بیمه ای با شرایط A  همه خسارت ناشی از هر گونه اتفاقی به صورت کامل بدون کسر فرانشیز پرداخت می شود. خسارت وارد امده به کالا در این نوع قرارداد به شرطی که در قرارداد به صورت دستی مواردی از طرف بیمه گر تعین نشده باشد ، به صورت کامل جبران می شود. گاه استثناهایی وجود دارد و شرکت یا موسسه بیمه گر مواردی را مشخص می کند و ضمانت خسارت ناشی از موارد تعین شده را به عهده نمی گیرد.

 موارد استثنا

مواردی گه بیمه گر مسئولیت خسارت ناشی از ان را قبول نمی کند ، خسارت هایی از جمله آسیب دیدگی یا تلف شدن ناشی از ماهیت طبیعی کالا ،بی توجهی مالک کالا ، سلاح اتمی و هسته ای ، صلاح جنگی ، اعتصاب ، شورش و یا استثناهای دیگر که ضمن بستن قرارداد از طرف مالک کالا یا بیمه گر تعیین شود.

قرارداد بیمه باربری بصورت  « OPEN COVER »

قرارداد بیمه ای OPEN COVER ، برای پروژهای حمل و نقل بسیار بزرگ انجام می شود. در این نوع قرارداد ذینفع (شخص حقیقی یا حقوقی مالک کالا) مبلغی مشخص را به بیمه گر می پردازد. در عوض بیمه گر نیز خسارت همه بارهای طرف قرارداد را در مدت قرارداد جبران می نماید. از آن جا که این نوع قراردادهای مدت دار است و برای یک سال یا چند سال کامل است ، اگر کالای قابل انتقال در زمان حمل و نقل نیز بیمه نشده باشد ، ولی در فرایند انتقال زیان ببیند ، موئسسه بیمه گر خسارت های به وجود امده را جبران می کند.

چند اصلاح مربوط  به بیمه حمل و نقل کالا

بیمه گر : موئسسه یا شرکتی که در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود ، خسارت های احتمالی فرایند انتقال را جبران نماید.

بیمه گذار : شخص حقیقی یا حقوقی که حق بیمه را می پردازد ، و هزینه خسارت های احتمالی را از شرکت بیمه دریافت می کند.

ذینع : شخص حقیقی یا حقوقی که رد پرداخت مبلغ بیمه شریک است و به نصبت سهم خود هزینه خسارت را از شرکت بیمه دریافت می کند.

 بیمه ای دریایی : این نوع قرارداد برای حمل و نقل کالا از طریق دریا کاربرد دارد.

بیمه نامه داخلی : این نوع قرارداد ، خسارت حمل و نقل کالا را در مسیرهای درون شهری و بین شهری در داخل کشور جبران می کند.

Total loss : فقدان کامل کالا . در این قرارداد فقط کالاهایی که به صورت کامل تلف شده اند ، خسارت وارده به ان پرداخت می شود.

بارنامه: اوارق بهاداری است که به عنوان سند مالکیت کالای قابل حمل و شناسنامه آن کاربرد دارد. مشخصات کامل کلا ، زمان انتقال و ادرس گیرنده و فرستنده و هزینه حمل بار در آن قید شده است.

ارزش مورد بیمه : در صورتی که توافق ویژه ای بین طرفین صورت نپذیرفته باشد ، ارزش مورد بیمه شمامل ؛ هزینه خرید همراه با هزینه حمل و عدم انفع

ترانشیمینت « Tranchimant » : حمل به دفعات

ترانشیپمنت « TranchePoint» : انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر

بیمه باربری صادراتی : برای کالاهایی که از ایران به خارج صادر می شود. شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی فروشنده است.

بیمه وارداتی : حمایت از کالاهایی که از خارج خریداری و به داخل کشور انتقال می یابد.

بیمه حمل و نقل ترانزیت : برای کالاهایی که از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شود و ایران در بین مسیر قرار دارد.

ادمین سایت

دیدگاه