روش درست بلند کردن اشیا

روش درست بلند کردن اشیا بصورت ویدیویی

روشی راحت برای بلند کردن اشیا آموزش روش راحت  و درست بلند کردن اشیا بصورت ویدیو در این روش درست بلند کردن اشیا که برای اولین بار در بین باربری های تهران انجام می شود. هر شیئ سنگین و یا بزرگ به وسیله ی یک طناب که توسط دو نفر مهار میگردد…