روش درست بلند کردن اشیا

اتوبار و باربری پاسداران

باربری پاسداران، اتوبارپاسدارن پاسداران بار اتوبار تهران و باربری پاسداران شعبه ی برگزیده و یکی از بهترین نمایندگی های باربری تهران مالمون غرب تهران. فاصله ی ما با شما فقط یک کلیک است تا از خدمات متمایز و بی نظیر اتوبارپاسداران بهره مند شوید. شماره باربری پا…
روش درست بلند کردن اشیا

روش درست بلند کردن اشیا بصورت ویدیویی

روشی راحت برای بلند کردن اشیا آموزش روش راحت  و درست بلند کردن اشیا بصورت ویدیو در این روش درست بلند کردن اشیا که برای اولین بار در بین باربری های تهران انجام می شود. هر شیئ سنگین و یا بزرگ به وسیله ی یک طناب که توسط دو نفر مهار میگردد…